Můj dům

Úkolem hydroizolace je zabránění pronikání spodní vody a dalších typů nežádoucí vlhkosti do konstrukcí, stěn a dalších částí objektu. Aby izolační vrstvy správně plnily svou funkci, musí být vyrobeny z kvalitních materiálů. V takovém případě jsou schopny zajistit nepropustnost vody, tím pádem jsou vodotěsné. Izolace zdiva je možné provádět různými způsoby, v závislosti na typu materiálu a jeho ceně, podkladu a míře poškození.Základní termíny Hydroizolační technika: Záleží na kontextu, ale tento pojem můžeme chápat jako samostatnou stavitelskou disciplínu, která se zabývá a pr... [celý článek]

Vydáno: 20. 12. 2019

Izolace vlhkého zdiva je nyní již standardem u všech nově postavených budov, nebylo tomu tak ale vždy. Ještě pořád se můžeme setkat s domy či objekty, které mají hydroizolaci nedostatečnou, nebo úplně chybějící. To může být závažný problém, a nejen kvůli statice domu, která může být mokrými stěnami narušená, ale také kvůli zdraví, které je přítomností plísní narušeno.Jak provádět izolace vlhkého zdiva?Izolace zdiva proti vlhkosti je naštěstí možné provést i dodatečně, to je výhodné zvlášť proto, že je stále spousta domů, které ji nemají. Buď se na ni při stavbě zapomnělo, byla provedena nesprá... [celý článek]

Vydáno: 05. 11. 2019

Izolace zdiva proti vlhkosti není věčná a po určitém časovém období vyprší její životnost a nemusí plnit svou funkci na sto procent. Často se také stává, že velmi staré objekty se potýkají s naprostou absencí hydroizolace, což může být velký problém, převážně s sebou nese zdravotní rizika. Proto je třeba izolaci zdiva někdy provádět i dodatečně, možností je třeba chemická izolace vlhkého zdiva nebo v současné době hodně populární hydroizolační stěrka.Co může způsobit vlhkost v bytě? Zdravotní komplikace: Vysokou míru vlhkosti obvykle následují i druhotné projevy v podobě plísní a hub. Ty ... [celý článek]

Vydáno: 01. 11. 2019

Občas je při výstavbě nových budov nebo při rekonstrukci stávajících třeba přistoupit k těžkému úkolu, tím je řezání železobetonu. Železobeton je vysoce tvrdý a odolný materiál, který se skládá z betonu a železa. Zatímco je prvně jmenovaný známý pro svou pevnost v tlaku, železo má naopak výbornou pevnost v tahu, proto se nejčastěji využívá při stavbách mostů nebo vysokých budov, zpravidla mrakodrapů. Co použít pro řezání železobetonu Pro samotné řezání železobetonu je třeba použít kvalitní techniku. Než ale přejdete přímo k práci, měli byste si opatřit odborný posudek, a to n... [celý článek]

Vydáno: 30. 10. 2019

Jste vlastníkem pozemku, na kterém hodláte postavit nový rodinný dům? Ale co když má tato situace jeden háček – na pozemku už jeden starý dům stojí? Pro vaše potřeby je tento stávající objekt příliš malý, nevyhovující, ve špatném technickém stavu nebo se vám prostě jen nelíbí jeho uspořádání místností. Ať už z těchto či jiných důvodů, zkrátka a dobře, potřebovali byste tuto stavbu zbourat. Jak na demoliční práce najdete mimo různé články a internetové diskuze i v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon).Demoliční práce a potřebná povolení Ačkoliv je p... [celý článek]

Vydáno: 16. 09. 2019

V dnešní době se spousta mladých lidí rozhoduje nad koupí i staršího rodinného domu, který si chtějí svépomocí zrekonstruovat. To může být někdy velmi náročné a možná k tomu budete potřebovat i výkopové práce minibagrem.Jak dělíme zemní práce? Přípravné: Před samotnou činností, která bývá nejnáročnější, je třeba zajistit terén. Spadá sem například průzkum staveniště, bourání objektů a nejrůznější demoliční práce, dále pak odstranění překážejících porostů i jiných překážek. V neposlední řadě je třeba výkop vytyčit. Teprve potom mohou nastat samotné výkopové práce. Hlavní: V této čás... [celý článek]

Vydáno: 14. 06. 2019

1 2 3 4 5
Další články »