Můj dům

Můj dům

Co demoliční práce obnáší?

Jste vlastníkem pozemku, na kterém hodláte postavit nový rodinný dům? Ale co když má tato situace jeden háček – na pozemku už jeden starý dům stojí? Pro vaše potřeby je tento stávající objekt příliš malý, nevyhovující, ve špatném technickém stavu nebo se vám prostě jen nelíbí jeho uspořádání místností. Ať už z těchto či jiných důvodů, zkrátka a dobře, potřebovali byste tuto stavbu zbourat. Jak na demoliční práce najdete mimo různé články a internetové diskuze i v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon).

Demoliční práce a potřebná povolení

Ačkoliv je pozemek i stavba na něm stojící ve vašem vlastnictví, rozhodně ji nemůžete zbourat bez potřebných povolení a ohlášení. Čekala by vás pěkně tučná pokuta. Pokud se jedná o běžný a menší rodinný domek, bude vám pravděpodobně stačit ohláška, přesněji tedy ohlášení odstranění stavby. Příslušné formuláře si můžete stáhnout na internetu nebo vyzvednout na pobočce vašeho stavebního úřadu. U některých staveb budete ale muset k ohlášce přiložit i dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě.Nová stavba místo staré

Pokud víte, že po zbourání starého objektu chcete na pozemku postavit novou budovu, není možné demoliční práce a bourání zahrnout do ohlášení stavby nebo žádosti o vydání stavebního povolení. V takovém případě musíte odstranění stávající stavby a povolení ke stavbě nové podat zvlášť. Příslušný stavební úřad je ale oprávněn rozhodnout jedním dokumentem o odstranění stavby i následné nové výstavbě.

Co by se vám mohlo hodit?

  • Výkopové práce minibagrem: Pro vyhloubení základů domu, skleníku, garáže, plotu, kůlny nebo zídky můžete využít minibagr. Tyto kompaktní stroje jsou schopny pracovat i ve složitém či podmáčeném terénu a využívají se i při demolici.
  • Demoliční robot: Tento stroj slouží k demolici menších i větších objektů a budov. Využijete jej i v případě, že se na pozemku nachází více dalších objektů.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek