Můj dům

Můj dům

Izolace zdiva proti vlhkosti

Některé domy, převážně ty starší nebo ty, které stojí poblíž vodních ploch nebo ty, které byly zasaženy povodněmi, mívají často problém s vlhkostí. U nových domů bývá izolace zdiva proti vlhkosti už samozřejmostí, ale u jiných je třeba ji provést dodatečně. Naštěstí se nejedná o náročný proces, je možné ji tedy provádět i v obydlených objektech.

Jak se provádí izolace zdiva proti vlhkosti

Je několik metod, jakými je možné tento proces učinit:
  • Izolace pomocí drenáže: Drenáže dokáží odvádět vlhkost od základů domů a zabraňují tak dodatečnému vlhnutí zdiva.
  • Izolace chemickou injektáží: Do již zvlhlého zdiva se navrtají díry, které jsou následně vyplněny speciální chemickou hmotou, jež je založena na bázi polyuretanových pryskyřic a silikonových mikroemulzí. Tuto injektáž je možné vpravovat tlakově i beztlakově.
  • Hydroizolační stěrka: Tyto stěrky jsou jakousi pružnou hmotou, která bez problémů přilne k povrchu zdiva a nezanechává viditelné stopy. Tato metoda je navíc dlouhodobá.
  • Podřezání zdiva diamantovým lanem: K podřezání zdiva dochází díky hydraulickému stroji, který je opatřen diamantovým lanem. Do vzniklé spáry v podřezaném zdivu se vkládá speciální fólie. Ta se ještě tlakově zacementuje.
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou: Příliš se neliší od předchozí metody, rozdíly jsou pouze v materiálu a zdivu, ve kterém se používá. Metoda je vhodná totiž pouze pro cihlové zdivo s průběžnou spárou, do té se vkládá izolační fólie.
  • H-W Systém: Moderní a nejnovější způsob izolace zdiva proti vlhkosti. Přímo do vlhkého zdiva jsou zaráženy nerezové desky se speciálními zámky. Ty zabraňují šíření vlhkosti.

Kterou metodu zvolit?

Nejdůležitější je vybrat metodu izolace zdiva proti vlhkosti podle materiálu zdiva. Většinou se však jedná o rychlou a dlouhodobou práci, navíc je možné se spolehnout na dlouhou životnost.

Kdy izolaci provádět

Izolace zdiva proti vlhkosti je možné provést i dodatečně, takže pokud je objekt postižen vlhkými stěnami, není žádný problém využít některou z výše uvedených metod.Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek