Můj dům

Můj dům

Výkopové práce minibagrem vám ulehčí na stavbě

V dnešní době se spousta mladých lidí rozhoduje nad koupí i staršího rodinného domu, který si chtějí svépomocí zrekonstruovat. To může být někdy velmi náročné a možná k tomu budete potřebovat i výkopové práce minibagrem.

Jak dělíme zemní práce?

  • Přípravné: Před samotnou činností, která bývá nejnáročnější, je třeba zajistit terén. Spadá sem například průzkum staveniště, bourání objektů a nejrůznější demoliční práce, dále pak odstranění překážejících porostů i jiných překážek. V neposlední řadě je třeba výkop vytyčit. Teprve potom mohou nastat samotné výkopové práce.
  • Hlavní: V této části se zaměřujeme na samotné vykopávky, výkopové práce minibagrem a manipulaci s výkopkem. Může dojít také ke zbudování zemních komunikací, je-li objekt bez přístupové cesty. Spadají sem i další zajišťovací a pomocné práce.
  • Dokončovací: Při dokončovacích pracech se klade důraz na úpravy povrchů výkopů a případných násypů. I zde můžete minibagr využít.

Co výkopové práce minibagrem obnášejí?

Když jsme si udělali představu o tom, co jsou to výkopové práce a jak probíhají, měli bychom si ještě ujasnit, co je to minibagr. Takto se běžně označují stroje určené k práci na výkopech, stavbách a při drobných demoličních pracech. Spadají do kategorie hydraulických bagrů na pásovém podvozku do hmotnosti 9 tun. Bagry a rypadla obvykle slouží k těžbě a přesouvání materiálů či hornin. Jsou schopny přemisťovat i suť. Pro malé bourací práce poslouží i minibagr, na ty větší už se hodí spíše demoliční robot.

K čemu lze minibagr využít?

Minibagry jsou ideální pro veškeré drenážové práce, výkopy jam, bazénů, základů, garáží a přístřešků či zdi. Je možné s nimi čistit i koryta potoků a velkých zahradních jezírek či přírodních koupališť a bazénů. Využijete je i pro drobné demoliční práce a mohou být užitečné i v případě izolace zdiva proti vlhkosti.


Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek