Můj dům

Můj dům

Moderní způsoby izolace zdiva

Úkolem hydroizolace je zabránění pronikání spodní vody a dalších typů nežádoucí vlhkosti do konstrukcí, stěn a dalších částí objektu. Aby izolační vrstvy správně plnily svou funkci, musí být vyrobeny z kvalitních materiálů. V takovém případě jsou schopny zajistit nepropustnost vody, tím pádem jsou vodotěsné. Izolace zdiva je možné provádět různými způsoby, v závislosti na typu materiálu a jeho ceně, podkladu a míře poškození.

Základní termíny

  • Hydroizolační technika: Záleží na kontextu, ale tento pojem můžeme chápat jako samostatnou stavitelskou disciplínu, která se zabývá a provádí izolace zdiva. Může se také jednat o část stavební techniky, tedy konkrétní úkon, jehož cílem je ochránit stavbu i prostředí před všemi nežádoucími způsoby působení vody ve všech jejích skupenstvích.
  • Izolace zdiva: Jedná se o stavební prvek, která se zároveň stává součástí stavby. Slouží k ochraně stavební konstrukce před nežádoucími jevy, jako je například voda, nadměrný hluk nebo únik tepla. Izolace speciálně navržené pro zabránění průniku vody se nazývají hydroizolace.
  • Vodotěsnost a nepropustnost: Hydroizolační vrstva způsobuje nepropustnost pro vodu v jejím kapalném skupenství v důsledku vlastnosti speciálních použitých materiálů.

Metody izolace zdiva

V současné době známe tři metody hydroizolace – nátěrovou, stěrkovou a stříkanou hmotu, povlakovou hydroizolaci a hydroizolační pás. Hmoty dále dělíme na epoxidové, plastové, polyuretanové, silikátové a asfaltové. Tato hmota je na povrch nanášena nástřikem, nátěrem či stěrkováním. Do povlakové hydroizolace je možné vložit výztužnou vložku, která dokáže zvýšit její pevnost a pružnost. Hydroizolační pásy jsou nejčastěji asfaltově, plastové nebo pryžový aj. Tento ohebný a plošný výrobek je nejčastěji dodáván v rolích, může na něj být ještě nanesena vrstva hydroizolační hmoty.

Základní zásady při realizaci izolací

V předchozím odstavci jsme se zaměřili na jednotlivé metody, jakými je možné izolace zdiva proti vlhkosti provádět. Nyní se zaměříme na zásady, jak s nimi pracovat. Hydroizolační povlaky by měly obklopovat chráněnou konstrukci jednolitě, beze spojů, což je obzvlášť důležité v případě realizace hydroizolace v podzemních částech stavby. Každý spoj totiž může snížit účinnost izolace. V případě, že je přerušení nevyhnutelné, je možné tyto spoje zabezpečit speciálními konstrukcemi. V některých případech bude nutné i podřezání zdiva diamantovým lanem.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek